#2 - Ön Bilgiler


Veri Tipleri, Değişkenler ve Sabitler konusuna girmeden önce belirtmek istediğim birkaç temel özellik var. Haydi başlayalım!

#1 -  C kütüphanesindeki birçok fonksiyon .h uzantılı başlık (header) dosyalarının içindeki bazı bildirimleri kullanır ve #include ön işlemcisi kullanılarak program içine dahil edilir. Örneğin standart giriş/çıkış fonksiyonları için stdio.h dosyasının #include <stdio.h> ifadesiyle derleme (compile) işlemine dahil edilmesi gerekir. Bunu yapmazsak ne olur? Tanımlanmamış referans hatası alırsınız.

Henüz fonksiyonları bilmiyoruz, fakat yine de aşağıdaki metni kopyalayıp Dev-C++'a yapıştıralım ve çalıştır deyip derleyelim.

int main()

{
printf("bilgi");
return 0;
}

Printf ekrana bilgi yazdırmak için kullanılır. Ancak bunu C derleyicisi nereden bilecek? Printf fonksiyonunu tanımıyor ki. İşte bunu başlık dosyaları sayesinde yapıyoruz. Printf bir standart giriş/çıkış fonksiyonudur ve #include <stdio.h> ile derleyiciye dahil edilir. Şimdilik bu kadarını bilmek yeterli.

#2 - Her C programı main() fonksiyonunu içermelidir. Bu özel bir fonksiyondur ve ana program bu dosyada saklanıyor demektir. Programın yürütülmesine bu fonksiyondan başlanır. Yani main() bu ortamların besmelesi diyebiliriz.

#3 - Satırın sonuna ; işareti konulmalıdır.

#4 - Her bloğun ve fonksiyonun başlangıç ve bitişi { } sembolleridir.

#5 - /* */ sembolleri açıklama için kullanılır. Derleyici tarafından işleme alınmaz. Daha doğrusu değerlendirilmez.

 #6 - Son olarak, yazılan kodlarda büyük-küçük harf ayrımı vardır.

Tüm bunlardan bahsettikten sonra derleyiciyi açıp aşağıdaki metni yapıştıralım ve çalıştır diyelim.

/* Klişe olacak ama bunu yapmazsam içimde kalır */
#include <stdio.h>
main()
{
printf("Merhaba Dunya!");
}

Üçüncü makalede veri tipleri, değişkenler ve sabitler diyerek programlama dünyasına giriş yapacağız. Şimdilik hoşça kalın!

Yorum Gönder

0 Yorumlar