Giriş


Herkese merhaba. C programlamanın temellerini en yalın biçimde, dört beş kategoriye indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Bunlar anlaşıldığında C#, Java gibi dilleri öğrenmek daha da kolaylaşacaktır. İlk olarak veri türleriyle başlayalım.

Veri Türleri

Şimdilik 4 veri tipini bilmemiz yeterli. Değişken tanımlama işlemlerini uygulamalarda anlatmayı düşünüyorum.

char: Karakter
int: Tam sayı
float ve double: Reel sayılar

Operatörler

Aritmetik Operatörler


x+y (Toplama), x-y (Çıkarma), x*y (Çarpma), x/y (Bölme), x%y (x/y'den kalan sayı)

Buna bir örnek verelim. x=7 diyerek x değerine 7 sayısını atayabiliriz. Artık bellekte 7 değerine sahip olduğunu gösteriyor.

Atama Operatörleri

Ekleyerek/azaltarak/çarparak/bölerek atama işlemlerinden de bahsedelim. Örneğin x değişkenini 5 artırmak istiyoruz. Yani x=x+5 olmalı. Matematik kafasıyla düşündüğümüzde x=x+5 biraz saçma gelebilir. Ancak programlama dilinde bu, x+5 değerinin x değişkenine atandığını gösterir.

x+=5 diyerek x değişkenine x+5 değerini atıyoruz. 5 ile çarparak atamak istersek x*=5 diyerek x=x*5 işlemini gerçekleştirmiş oluruz. Eksilterek, bölerek atama işlemleri de bu şekilde yapılabilir.

Bir de ++ ve -- var. Bunlar birer artırma/azaltma işlemidir. Yani x=x+1 için x++ veya ++x şeklinde atama yapabiliriz. x=x-1 için de x-- veya --x diyebiliriz.

Karşılaştırma Operatörleri

Geldik son operatör çeşidine. Büyüktür, küçüktür, eşittir gibi karşılaştırma operatörlerinin kullanım şekillerine birkaç örnek verelim.

x>y (x, y'den büyük mü?)
x<y (x, y'den küçük mü?)
x==y (x, y'ye eşit mi? Dikkat ederseniz == şeklinde kullandık. x=y bir karşılaştırma değildir. y'nin x'e atandığını gösterir)
x>=y (x, y'den büyük veya eşit mi?)
x<=y (x, y'den küçük veya eşit mi?)
x!=y (x, y'den farklı mı?)

Bunlardan biraz farklı olarak mantıksal ve/veya operatörleri var. Başta karışık görünebilir, fakat oldukça kolay olduğunu iki örnekle gösterelim.

x>3 | |  x<y (x, 3'ten büyük veya y'den küçük mü?)
x>3 && x<y (x, 3'ten büyük ve y'den küçük mü?)

Şimdilik girişi bu şekilde yapalım. Sonraki aşamada standart giriş/çıkış fonksiyonları ve matematiksel işlemlerden bahsedeceğiz. Hoşça kalın!

Yorum Gönder

0 Yorumlar